Винаги пресни и висококачествени плодове и зеленчуци

Преснотата и свежестта на плодовете и зеленчуците поддържаме с ритмични доставки 3-4 пъти седмично. Продукцията се съхранява в камерни помещения при определена температура според вида на плодовете и зеленчуците.

Нагоре