Бадем печен Калифорния 1кг. Биопрестиж ЕООД

Бадемът е вид широколистно дребно дърво от семейство Розоцветни. Със същото име се нарича и плодът на бадемовото дърво. Бадемите са една от древните храни, за които се е писало в историческите текстове, включително и в Библията. Бадемите се смята, че произхождат от региони в Западна Азия и Северна Африка. Римляните наричали бадемите „гръцки орех“, тъй като считали, че това е цивилизацията, която първа ги е култивирала.

Нагоре