Kралска печурка

Още в древността египтяните приемали гъбите като храна на боговете, като са вярвали, че тяхната консумация ще им осигури безсмъртен живот, отреден само за фараоните. Останалите нямали право да докосват тази божествена храна.

Царска печурка (Agaricus augustus) е подвид в семейството на печурките. Наричаме я още Кралска печурка или Гигантска печурка. У нас тя се среща по планинските места в иглолистни, по-рядко в широколистните райони. Периодът ѝ на събиране е от края на юли до топлия все още октомври. Намира се и по щандовете в хранителните магазини.

Нагоре